• ساخت مرحله به مرحله قایق کاغذی به روش ساده

    ساخت مرحله به مرحله قایق کاغذی به روش ساده ساخت مرحله به مرحله قایق کاغذی به روش ساده : شاید از کودکی افرادی که ساخت قایق کاغذی را یاد گرفته بودند با افتخار زیادی این کار را انجام دادند. اما اکنون با فراگیر شدن اینترنت و دسترسی آسان کودکان ، این مسئله را نمی توان […]