• 10 مورد از کارها که کمک میکند حریم شخصی خود را حفظ نمایید

    10 مورد از کارها که کمک میکند حریم شخصی خود را حفظ نمایید 10 مورد از کارها که کمک میکند حریم شخصی خود را حفظ نمایید :بعید به نظر می رسد که کسی از چشم دیگران در زندگی خود صادقانه راضی باشد ، اما خواه از آن راضی باشید یا نه ، غالباً آن را […]
  • طرز برخورد درست با کودک بی ادب چگونه باید باشد؟

    طرز برخورد درست با کودک بی ادب چگونه باید باشد؟ طرز برخورد درست با کودک بی ادب چگونه باید باشد؟  هنگامی که برای اولین بار ناسزاگویی مبتذل را از فرزند خود می شنوید ، شوکه شده اید و نمی دانید که کودک شما چه وقت و از کجا این کلمات رکیک را آموخته است ، […]
  • چند راهکار مهم برای عشق یک طرفه 

    چند راهکار مهم برای عشق یک طرفه  چند راهکار مهم برای عشق یک طرفه : عشق یک دوست داشتن عمیق و هیجان انگیز است. هنگامی هر دو بطن به طور همزمان ضرب و شتم می کنند. ضربان یک بطن منفرد ندارد. عشق یک طرفه مانند یک ضربان بطنی است ، تلاشی بیهوده. اما بسیاری از […]