• آموزش دو روش ساخت قایق با چوب بستنی | سرگرمی کودکانه

    آموزش دو روش ساخت قایق با چوب بستنی | سرگرمی کودکانه آموزش دو روش ساخت قایق با چوب بستنی | سرگرمی کودکانه : یکی از ایده های جالب برای ساخت کاردستی بچه گانه که نیاز به وسایل و ابزار زیادی ندارد، ساخت قایق با چوب بستنی است که در صورت علاقه کودکان به این وسیله […]
  • آموزش ساخت کاردستی زنبور با چوب بستنی

    آموزش ساخت کاردستی زنبور با چوب بستنی آموزش ساخت کاردستی زنبور با چوب بستنی: کودکان می خواهند برای همه آنچه در اطرافشان اتفاق می افتد خود را نشان دهند. آنها دوست دارند درگیر کارهایی شوند که به آنها انرژی میدهد.بنابراین وقتی آنها از مهارت طبیعی خود استفاده می کنند ، یعنی قادر به نشان دادن […]
  • کاردستی با چوب بستنی با وسایل ساده برای کودکان

    کاردستی با چوب بستنی با وسایل ساده برای کودکان : کاردستی خلاق را می توان با ابزارهای ساده و راحت مانند چوب بستنی و کاغذهای رنگی ساخت. ایده های مختلفی برای ساخت کاردستی با چوب بستنی و کاغذهای رنگی وجود دارد. ساخت کاردستی علاوه بر شکوفایی خلاقیت افراد ، به ویژه کودکان ، توانایی های […]