• 30 ایده برای کسب درآمدی در منزل

    30 ایده برای کسب درآمدی در منزل 30 ایده برای کسب درآمدی در منزل : با توجه به وضع آشفتگی بازارکار, خیلی از مشاغل به مشکل برخوردند قبل از همه گیری ویروس کرونا در ایران اوضاع کار رو به نابسامانی موجود و افت خرید مردم با توجه به فشار اقتصادی بود با شیوع ویروس کرونا […]
  • روش های کسب درآمد از خانه

    روش های کسب درآمد از خانه روش های کسب درآمد از خانه : این روزها که چهره مردم را نمی بینیم مگر با نقاب و حال جامعه راضی نیست ، چاره ای نداریم جز اینکه به آینده امیدوار باشیم و از این بحران عجیب و فراگیر عبور کنیم. از این پس ، زندگی انسان احتمالاً […]