• 50 شغل ساده در منزل برای کسب درآمد

    50 شغل ساده در منزل برای کسب درآمد 50 شغل ساده در منزل برای کسب درآمد : در گذشته کسب درآمد در خانه رویایی بیش نبود و افراد نیاز به کار در یک محیط کاری خاص و عضویت در یک شرکت یا محیط کاری مشخص حضور داشتند اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و کارهای […]
  • 30 ایده برای کسب درآمدی در منزل

    30 ایده برای کسب درآمدی در منزل 30 ایده برای کسب درآمدی در منزل : با توجه به وضع آشفتگی بازارکار, خیلی از مشاغل به مشکل برخوردند قبل از همه گیری ویروس کرونا در ایران اوضاع کار رو به نابسامانی موجود و افت خرید مردم با توجه به فشار اقتصادی بود با شیوع ویروس کرونا […]