• کاردستی های کودکانه با بشقاب‌های یک‌بار مصرف

    کاردستی های کودکانه با بشقاب‌های یک‌بار مصرف کاردستی های کودکانه با بشقاب‌های یک‌بار مصرف “ مهتاب کوچک از اتوبوس مدرسه پیاده می شود و زنگ در را به صدا در می آورد. مادر در را برای او باز می کند، او را می بوسد و او را به داخل می آورد. چهره مهتاب نشان می […]