• نحوه از بین بردن مایت تشک

  نحوه از بین بردن مایت تشک نحوه از بین بردن مایت تشک : کنه‌های گرد و غبار در همه جای خانه‌های ما وجود دارند، اما در سطوحی که گرد و غبار را به دام می‌اندازند، مانند تشک‌ها، پرده‌ها و فرش‌هایی که نمی‌توان به طور مرتب شسته می‌شوند، بیشترین غلظت را دارند. متأسفانه، ما بیشتر وقت […]
  • توسط مریم
  • ۲ ماه پیش
  • 0
 • نحوه رشد و مراقبت از گیاه اپیمدیوم یا بز شاخدار

  نحوه رشد و مراقبت از گیاه اپیمدیوم یا بز شاخدار نحوه رشد و مراقبت از گیاه اپیمدیوم یا بز شاخدار : جنس اپیمدیوم گروهی از گیاهان است که به گیاهان چند ساله فرشی توصیف می‌شوند. این گیاهان بهاری که بومی جنگل‌های آسیا و نواحی مدیترانه هستند، ده‌ها گونه را در بر می‌گیرند که به خوبی […]
  • توسط مریم
  • ۲ ماه پیش
  • 0