• چگونه از زرد شدن کامپوزیت دندان جلوگیری کنیم؟

    چگونه از زرد شدن کامپوزیت دندان جلوگیری کنیم؟ چگونه از زرد شدن کامپوزیت دندان جلوگیری کنیم؟ قصد داریم به چند روش برای سفید ماندن کامپوزیت اشاره کنیم زیرا یکی از ابهامات متقاضیان نصب کامپوزیت ونیر این است که چگونه کامپوزیت ونیر را مانند روز اول سفید نگه داریم؟! می دانیم که کامپوزیت ونیر نیز می […]