• چگونه بفهمیم سوسیس و کالباس خراب شده است؟

    چگونه بفهمیم سوسیس و کالباس خراب شده است؟ چگونه بفهمیم سوسیس و کالباس خراب شده است؟ سوسیس و کالباس های فاسد نشانه های خاصی دارند که با شناخت و توجه به آن ها به راحتی می توان سوسیس و کالباس فاسد را تشخیص داد. چگونه بفهمیم سوسیس و کالباس خراب شده است؟ رنگ، بو و […]
  • رفع مشکل چسبیدن لباس به بدن | حذف الکتریسیته ساکن از لباس

    رفع مشکل چسبیدن لباس به بدن | حذف الکتریسیته ساکن از لباس رفع مشکل چسبیدن لباس به بدن | حذف الکتریسیته ساکن از لباس : حتما برای شما هم پیش آمده که با پوشیدن برخی لباس ها با ایجاد جرقه متوجه وجود بار الکتریکی در آن ها شده اید. راه حل های مختلفی برای حل […]