• راه حل گوش ندادن حرف بچه به والدین چیست؟

    راه حل گوش ندادن حرف بچه به والدین چیست؟ راه حل گوش ندادن حرف بچه به والدین چیست؟ حرف گوش ندادن فرزند یا به عبارتی نافرمانی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد گاهی اوقات به دلیل توقعات غیر منطقی والدین است یا ممکن است مربوط به خلق و خوی کودک یا مشکلات مدرسه، استرس خانوادگی […]