• خصوصیات و ویژگی های کلی متولدین شهریور

    خصوصیات و ویژگی های کلی متولدین شهریور خصوصیات و ویژگی های کلی متولدین شهریور : ویژگی های رفتاری انسان به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از آنها تأثیر انرژی های کیهانی در بدو تولد است. هر فرد تحت تأثیر کیهانی سیاره ای متولد می شود که طبق آن ، ویژگی های شخص نیز با آن […]
  • طریقه کاشت بذر قهوه در خانه | کاشت در گلدان و باغ

    طریقه کاشت بذر قهوه در خانه | کاشت در گلدان و باغ طریقه کاشت بذر قهوه در خانه | کاشت در گلدان و باغ “ گیاه قهوه درختی همیشه سبز است که به طور گسترده در کشورهای گرمسیری کشت می شود. به دلیل زیبایی این درخت و همیشه سبز بودن آن ، کاشت قهوه در […]