• علت کپک زدن کمد دیواری و راه حلی برای کپک نزدن

    علت کپک زدن کمد دیواری و راه حلی برای کپک نزدن علت کپک زدن کمد دیواری و راه حلی برای کپک نزدن : رطوبت تنها دلیل خیس شدن و در نهایت کپک زدن کمد است. شدت کپک بستگی به میزان رطوبت و مدت زمان باقی ماندن دیواره کمد به خودی خود دارد. هرچه زمان بیشتری […]
  • مدیتیشن چیست و چگونه مدیتیشن انجام دهیم؟

    مدیتیشن چیست و چگونه مدیتیشن انجام دهیم؟ مدیتیشن چیست و چگونه مدیتیشن انجام دهیم؟ کلمه مدیتیشن به معنای درون‌پویی است و ریشه لاتین دارد. مدیتیشن در حال حاضر در تمام فرهنگ های جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی می توان گفت که مدیتیشن یک روش  تسلط بر ذهن است. مدیتیشن یعنی […]